Postać Waleriana Kępki
Dodał(a): Tomasz Bąk dnia 29.05.2009 r.

Chciałbym przedstawić postać pana Waleriana Kępki, patrioty, który z bronią w ręku stawiał czoło okupantowi ukochanej ojczyzny. Urodził się 9 maja 1919 roku w Dąbrowie Narodowej (jedna z dzielnic Jaworzna). Jako dwudziestoczteroletni mężczyzna będący w szeregach PPS – WRN uczestniczył w akcji bojowej, podczas której udało mu się uwolnić lotników brytyjskich, przetrzymywanych na terenie Jaworznickich Chrustów.

Oto opis tej akcji, znaleziony w książce „Jaworzno – zarys dziejów w latach 1939 -1990”:

„Szczególnie dotkliwe straty jaworzniccy socjaliści ponieśli w 1943r. 10 maja trzej gwardziści: Jan Martyniak, Mieczysław Bryła i Władysław Kępka weszli niepostrzeżenie do obozu jeńców angielskich na Chrustach i wyprowadzili pięciu więźniów, lotników. Już po udanym opuszczeniu Chrustów natknęli się na patrol niemiecki. Wywiązała się walka, podczas której zginął Jan Martyniak. Uratowano jednego z lotników, który przez Kraków kanałami przerzutowymi dostał się do Anglii”.

Z opowiadań córki pana Kępki, dowiedziałem się, że uczestniczył w wielu innych akcjach dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi niemieckiemu. Po wojnie za swoją działalność został nagrodzony Medalem Zwycięstwa i Wolności, nadanym przez Marszałka Polski Michała Żymierskiego.

Do mojej pracy załączam zdjęcia różnych dokumentów, które bez wątpienia były przydatne podczas konspiracyjnej działalności pana Waleriana. Są to min. papiery informujące i potwierdzające miejsce zatrudnienia. Były one potrzebne do swobodnego poruszania się i uniknięcia aresztowania.

8 maja 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa. Według wspomnień wszyscy członkowie rodziny przyjęli tę wiadomość z ogromną radością i ulgą. Jak twierdzi córka naszego bohatera:

„Ojciec nie mógł znieść tego, że Polska jest w niemieckiej niewoli. Bardzo się cieszył, kiedy Polska była wolna od nazistów. Ojciec był bardzo szczęśliwy, że zapomniał nawet o męczącej go chorobie, rozpoczął pracę, chciał zacząć od nowa życie w wolnej Polsce”.

Walerian Kępka rozpoczął pracę w Zabrzańskiej Milicji Obywatelskiej, jak mówi jego rodzina, chciał służyć wspólnemu dobru ojczyzny. Niestety, życie okazało się nie być dla niego łaskawe. Zmarł w 1948 roku, w wieku 29 lat.Jeden z dokumentów, który został sfałszowany aby umożliwić panu Kępce swobodne działanie, jako pracownikowi jednego z katowickich hoteli.


„Medal Zwycięstwa i Wolności”.


Akt nadania przez marszałka Żymierskiego „Medalu Zwycięstwa i Wolności”.


Kolejny fałszywy dokument, wystawiony na nazwisko „Walerian Kępka”.


Zdjęcie medalu dla „ Bojowników Niepodległości”, pana Waleriana Kępki.


Dokument informujący o rzekomym zatrudnieniu pana Kępki.


Następny fałszywy dokument, który informował o zatrudnieniu Waleriana Kępki.
 
   
© 2009 Weź historię w swoje ręce... All rights reserved.