Harcerstwo w Jaworznie
Dodał(a): Mateusz Seruga dnia 29.05.2009 r.

Pierwsze próby zorganizowania pracy skautowej na terenie naszego miasta miały miejsce już przed I wojną światową. Przy organizacji "Sokół" w Jaworznie istniał Oddział Skautowy. Naczelnym zadaniem tego była działalność na rzecz odzyskania niepodległości ojczyzny.

Pierwsza wojna światowa w roku 1914 rozbiła zupełnie pracę skautową. W odrodzonej Polsce znalazła ona znów dla siebie zaszczytne miejsce w nowej formie harcerskiej. W Jaworznie powstaje w dniu 1 kwietnia 1921 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Gduli drużyna Harcerzy im. Kazimierza Puławskiego. Do szeregów harcerskich chętnie garnie sie młodzież gimnazjalna w wieku 10-15 lat, tak, że wkrótce osiąga ona liczbę 32 harcerzy. Podstawowym elementem pracy w drużynę jest kształcenie charakteru, wychowanie fizyczne i przygotowanie do życia. Pierwszym drużynowym zostaje Dh. E. Fonferko uczeń 3 klasy Gimnazjum. W obchodach rocznicy Konstytucji 3 maja drużyna pierwszy raz bierze udział w pełnym umundurowaniu. W tym dniu odbyło sie także pierwsze uroczyste przyrzecznie harcerskie.

W dniu 29.06.1923r. miejscowa organizacja Sokół przekazuje drużynie sztandar. Uroczystość przyjęcia sztandaru przez drużynę staje się wielką uroczystością, w której bierze udział całe miasto. Z nowym rokiem pracy harcerskiej funkcje drużynowego obejmuje dh. Garczyński, uczeń 6 klasy gimnazjum a po nim dh. Stawarski. W tym czasie będąc już duża drużyną pod względem liczebności, wyłącza najmłodszych harcerzy tworząc z nich 2 Drużynę Harcerzy, a w listopadzie 3 Drużynę Harcerzy Rzemieślniczą, której drużynowym zostaje dh Stocerz.

W następnych latach praca drużyn harcerskich na terenie Jaworzna wygląda następująco:

• Wydzielenie drużyn jaworznickich z hufca Chorzów i stworzenie samodzielnego hufca Jaworzno.
• W 1926 harcerstwo w Jaworznie obchodzi 5-lecie działalności
• 1927- Pierwszy samodzielny kurs zastępowych organizowany przez Hufiec Jaworzno.
• 54 harcerzy bierze udział w obozie letnim organizowanym na Polesiu

1 września 1939 wybuchła II wojna światowa. Okupacja to okres, kiedy okupant zniszczył cały dorobek harcerstwa. Nastąpiły aresztowania. Ginie były hufcowy dh. Antoni Latowiecki. Wielu byłych harcerzy i harcerek także zginęło lub było torturowanych w trakcie przesłuchań na gestapo. Działacze harcerscy sie jednak nie poddają. Pracują w konspiracji. W miarę swoich sił i możliwości pomagają rodziną uwięzionych, spotykają sie w domach prywatnych, słuchają radia a potem kolportują uzyskane wiadomości podtrzymując na duchu społeczeństwo, biorą udział w akcjach sabotażowych itp.

Po bardzo długim oczekiwaniu i ciągłej walce nastąpiło oczekiwane wyzwolenie miasta w dniach 21-22 stycznia 1945 roku. Jaworzno ocalało w trudnych dniach stycznia 1945 roku.

Miasto było znacznie zniszczone podczas działań wojennych a przemysł zdewastowany przez okupanta. Do odbudowy przystąpiło całe społeczeństwo a w tym i młodzież. Na podstawie zarządzenia Kierownika Resortu Administracji Publicznej i Oświaty dnia 30.12.1944 w sprawie przywrócenia do życia Związku Harcerstwa Polskiego odbyło sie w Jaworznie pierwsze zebranie organizacyjne. Powołano na nowo Komendę Hufca, która działa do dziś.

Na podstawie książki 'Krótki zarys historii harcerstwa w Jaworznie" autorstwa harcmistrza Jerzego Niedrygoś i harcmistrza Juliana Skaliński
 
   
© 2009 Weź historię w swoje ręce... All rights reserved.